Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 8. 12. 2012 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Velitel sboru Josef Pecka v 19:30 hod. přivítal členy, hosty a ostatní a zahájil valnou hromadu. Po úvodním zahájení jsme uctili památku zesnulých členů našeho sboru povstáním a minutou ticha.

Program dnešní valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Zpráva činnosti za rok 2012
 3. Zpráva hospodaření za rok 2012
 4. Revizní zpráva za rok 2012
 5. Diskuze
 6. Závěr, občerstvení

Dále byly projednány tyto akce:

 • Okrsková soutěž – hodnocení
 • Námětové cvičení SDH Lhotka
 • Sběr šrotu
 • Úklid hasičárny a blízkého okolí
 • Úklid obce

Během schůze pozval kulturní referent Zdeněk Žaloudek přítomné na tradiční hasičský ples, který se bude konat 5. 1. 2013.

Přítomno členů: 15, přítomno hostů: 20
Zapsal: Petr Kozohorský, ml.