Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 17. 12. 2011 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Valnou hromadu zahájil starosta sboru pan Václav Farář. Přivítal přítomné, zvláště pak hosty z okrsku, výboru obecního úřadu a členy obecního zastupitelstva. Po tomto vyzval přítomné k uctění památky zemřelým členům povstáním a minutou ticha.

Po přivítání nás seznámil s programem dnešní valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Zpráva činnosti za rok 2011
  3. Zpráva pokladní za rok 2010 a 2011
  4. Zpráva revizní komise za rok 2010 a 2011
  5. Návrh činnosti na rok 2012
  6. Závěr, večeře, volná zábava

Zprávu činnosti sboru přednesl Václav Farář. Zprávu pokladní přednesl Miroslav Mařík. Zprávu revizní komise přednesl Milan Farář. Návrh činnosti na rok 2012 přednesl Václav Farář a návrh byl schválen.

Následovala diskuze kde postupně s přáním všeho nejlepšího, hlavně pak zdraví vystoupil starosta obce pan Jaroslav Jarý, Josef Šimonovský a ostatní hosté.

Dnešní občerstvení bylo formou švédských stolů s příjemnou náladou v celém předsálí.

 

Přítomno členů: 23, přítomno hostů: 14
Zapsal: Petr Kozohorský, ml.