Zápis z valné hromady a slavnostní schůze k příležitosti 100. výročí SDH Svaté Pole, konané dne 3. 12. 2010 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Valná hromada pro rok 2010 a k příležitosti 110 výročí od založení SDH byla zahájena v 16:30 hod. položením věnců k uctění památky zakládajících členů SDH. Od 17:00 hod. byla v salonku otevřena pro veřejnost krásná výstava trofejí, diplomů, historického oblečení, náčiní a mnoho fotografií od založení až po současnost. Moc nás těšila hojná účast a chvála na naši činnost a sportovní výsledky za posledních několik desetiletí.

Slavnostní valná hromada byla zahájena v 19:00 hod. v sále restaurace ve velmi hojném počtu členů a hostů. Velitel SDH Josef Pecka přivítal hosty, členy SDH, zástupce HZS Příbram, zástupce OSH ČMS, členy zastupitelstva obce Svaté Pole a ostatní.

Program valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Zpráva z historie SDH
  3. Diskuze – vystoupení hostů
  4. Zhlédnutí historického zařízení
  5. Občerstvení a volná zábava

Valná hromada byla zahájena minutou ticha za zemřelé členy. Dále Josef pecka četl historii SDH od roku 1900 až do současnosti. Dalším bodem valné hromady byla zpráva ze sportovní činnosti za rok 2010.

Slovo si vzal i místní pan farář a poděkoval za pomoc a součinnost. Dále děkoval a přál starosta obce. Krásné slovo pronesl člen, kamarád a profesionální hasič Pavel Kostka. Jménem okresního sdružení promluvil pan josef Bradáč a seznámil nás s okresními aktivitami hasičů. K panu Bradáčovi se připojil s přáním pan Pavel Pilecký z Budínku.

Od 20:00 hod. začalo promítání historických záznamů. Od 21:00 hod. byla podávána slavnostní večeře. K poslechu a tanci hrála hudební skupina Taurus Band a začala volná zábava, která se protáhla do pozdních hodin.

Přítomno členů: 45, přítomno hostů: 34
Zapsal: Petr Kozohorský, ml.