Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 9. 1. 2010 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Valnou hromadu zahájil velitel sboru Josef Pecka v 19.00 hodin. Přivítal přítomné hosty a zvláště přivítal členy zastupitelstva Obecního úřadu Svaté Pole a ostatní hosty z Okrsku č. 29.

Po zahájení se uctila povstáním a minutou ticha památka za zemřelé členy paní Jarou, paní Mydlářovou a ostatní zemřelé členy sboru.

Program valné hromady byl schválen v tomto složení:

  1. Zahájení
  2. Zpráva činnosti za rok 2009
  3. Zpráva hospodaření za rok 2009
  4. Zpráva revizorů
  5. Volby SDH výboru
  6. Volby delegátů na shromáždění Okrsku č. 29
  7. Návrh plánu činnosti na rok 2010
  8. Diskuze – vystoupení hostů
  9. Návrh na usnesení
  10. Závěr

Zprávu činnosti sboru přednesl Václav Farář. Zprávu pokladní přednesl Miroslav Mařík. Zprávu revizní komise přednesl Milan Farář. Zprávu kulturní přednesl Zdeněk Žaloudek. Návrh činnosti na rok 2010 přednesl Josef Pecka a návrh byl nato schválen.

 

Přítomno členů: 26, přítomno hostů: 9

Zapsal: Petr Kozohorský, ml.