Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 12. 12. 2008 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Valnou hromadu zahájil starosta sboru pan Václav Farář. Přivítal přítomné, zvláště pak hosty z Okrsku č. 29, výboru obecního úřadu a členy obecního zastupitelstva. Po tomto vyzval přítomné k uctění památky zemřelým členům povstáním a minutou ticha.

Dále byl schválen program valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Zpráva činnosti za rok 2008
  3. Zpráva pokladní
  4. Zpráva revizní komise
  5. Návrh činnosti na rok 2009
  6. Zpráva kulturní
  7. Diskuze
  8. Závěr s pohoštěním

 

Zprávu činnosti sboru přednesl Václav Farář. Zprávu pokladní přednesl Miroslav Mařík. Zprávu revizní komise přednesl Milan Farář. Zprávu kulturní přednesl Zdeněk Žaloudek. Návrh činnosti na rok 2009 přednesl Václav Farář a návrh byl nato schválen.

Následovala diskuze kde postupně s přáním všeho nejlepšího, hlavně pak zdraví vystoupil starosta obce pna Jaroslav Jarý, Josef Šimonovský a ostatní hosté. Po diskuzi ve které byli přítomní seznámeni mimo jiné s nákupem dresů na soutěže, nákupem úzkých hadic, výsledky soutěží, dotací od obecního úřadu, uspořádání hasičského plesu, uspořádání zájezdu na hory a ostatními diskuzními příspěvky následovalo pohoštění přítomných. Poté valnou hromadu Václav Farář ukončil.

 

Přítomno členů: 21, přítomno hostů: 28

Zapsal: Karel Žaloudek