Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 27. 12. 2002 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Schůzi neboli valnou hromadu zahájil velitel sboru pan Josef pecka, ml. Přivítal přítomné, zvláště pak hosty z ostatních sborů Okrsku č. 29 a okresu, dále pak starostu místního obecního úřadu Jaroslava Jarého, st. a ostatní členy obecního zastupitelstva. Za okrsek se zúčastnil velitel okrsku pan Václav Farář. Ostatní pozvaní hosté okrsku a okresu se omluvili.

Poté přednesl program valné hromady v tomto pořadí:

  • Zahájení
  • Zpráva starosty
  • Zprávy jednotlivých funkcionářů a vedoucích mužstev
  • Zpráva pokladní
  • Zpráva revizní
  • Zpráva kulturní
  • Diskuze, vystoupení hostů
  • Závěr a pohoštění

Po tomto zahájení přednesl zprávu o činnosti sboru jeho starosta pan Josef Pecka, st. za uplynulé období, zvláště se pak zaměřil k činnosti hasičů při velkých povodních v srpnu 2002, které Českou republiku postihly. Závěrem poděkoval za obětavou činnost všem aktivním členům sboru. Zprávu doplnil o zbývající informace z činnosti pan Josef Pecka, ml.

Následovala zpráva o výsledcích hasičských soutěží a umístění mužstev našeho hasičského sboru panem Václavem Farářem. Za mužstvo žen přednesl zprávu vedoucí družstva pan Milan Klaban. Po těchto přednesených zprávách informoval přítomné zprávou pokladní činnosti za rok 2002. Následovala zpráva revizní, kterou přednesl Miroslav Mařík. Po této zprávě přednesl kulturní zprávu Zdeněk Žaloudek, st.

Po těchto zprávách otevřel velitel sboru diskuzi. Jako první vystoupil starosta obecního úřadu s poděkování za činnost a reprezentaci a popřát všem vše nejlepší a hodně zdraví v roce 2003. Následovala volná diskuze.

Po diskuzi velitel sboru poděkoval všem členům za činnost a popřál jim a všem přítomným taktéž vše nejlepší a hodně zdraví. Následovalo ukončení a závěr schůze s pohoštěním všech přítomných.

 

Přítomno členů: 27, přítomno hostů: 7

Zapsal: Karel Žaloudek