V sobotu 19.3.2016 odpoledne byly u velitele Pecky a za pomoci jeho vybavení v dílně prováděny potřebné úpravy na vleku, ve kterém vozíme závodní vybavení pro potřeby požárního sportu a závodní stříkačku.

Do vleku byl namontován variabilní držák, který při transportu bezpečně drží konstrukci nově zakoupeného nůžkového altánu. Držák byl vymyšlen a zkonstruován tak, aby ho bylo možné lehce dát stranou, hned po vyjmutí konstrukce altánu a nepřekážel tak v pohybu po vleku.

Dále byla namontována další polička zcela nahoře v přední části vleku. Tato bude sloužit výhradně na uložení plachty altánu, takže by se nemělo stát, že se nějak plachta altánu protrhne a poškodí. Tím pádem nám zbylo nadále dostatek místa na hadice a další vybavení potřebné pro závodění.

Bylo předěláno uchycení stříkačky v ližinách při transportu, které je teď v zadní přístupnější části hned po otevření vleku. Do přední části byl navařen místo původního držáku doraz na ližinách, aby v případě náhlého brzdění stříkačka byla dostatečně fixována proti pohybu vpřed.

Kolečka pojezdu pro manipulaci se stříkačkou mimo vlek byla uchycena na oj pojezdu, která po nepatrném zkrácení nyní může ležet mezi koncem vleku a stříkačkou. Kolečka tak  nebudou neustále při transportech cestovat po celém vleku, když je někdo neuložil do police vpředu.

Také jsme zpevnili uchycení pojezdového kolečka vleku, které bylo z výroby poměrně chatrné a tak ho bylo třeba po létech užívání vyztužit. Byla přivařena pevná, masivní výztuž a bylo zpevněno i místo styku s konstrukcí oje vleku. Tak už by s tímto neměl být problém při manipulaci, občas to vypadalo, že se kolečko ulomí při pojíždění, manipulaci s vlekem.

Vlek je nyní připraven na technickou kontrolu, kterou zajistí po dohodě velitel J. Pecka. Pak už nám nic nebrání v dalším používání při vyjížďkách za požárním sportem.

Všem co se na akci podíleli a přišli nám pomoci děkujeme.

Pavel Hanzelín