Svaté Pole je malá obec, která je vzdálená cca 3 km jihovýchodně od města Dobříše od prahy je tato obec vzdálená 45 km. První zmínky o této malebné vesničce pocházejí již z roku 973. První zajímavá zmínka je z roku 1352, když před postavením kostela v Dobříši byl farním kostelem právě i pro Dobříš zdejší kostel zasvěcen sv. Alžbětě Duryňské. Jednalo se o původně gotický kostel, který pochází ze 14 století. Někdy mezi lety 1711 až 1712 byl tento kostel přestavěn na barokní. Následně docházelo k dalším úpravám v letech 1811. Zdejší oltář je zdoben sochami sv. Pavla a sv. Rocha. Zdejší původní dřevěná fara byla vypálena Husity.

Proč se jmenuje tato obec Svaté Pole? Stalo se to takto, na místním hřbitově byla vysypána prsť ze svaté země. Následně se na zdejším hřbitově nechávali pochovávat lidé i ze vzdáleného okolí právě kvůli tomuto jevu. Proto se naše obec jmenuje Svaté Pole.

Obec Svaté Pole má evidovány tyto zajímavosti: Zejména kostel sv. Alžběty Duryňské, pak místní fara s číslem popisným 1. Také je zde zajímavý roubený dům, který je naproti kostelu. Dále jsou zde boží muka, Pařezitý rybník a okolní mokřadly, které jsou chráněné od roku 2009 jako přírodní památka. Jako další zajímavé místo je v tomto resortu Savtopolský rybník.