Vzdělávání

Izolace a požární bezpečnost objektů

Požár a jeho následky jsou odnepaměti velkým postrachem pro lidi, a pokud se to týká uzavřených prostor, tak toto platí dvojnásob. Být uvězněný v uzavřeném prostoru a v ohrožení ohně je velmi vysoké nebezpečí. […]

Nové doporučené postupy pro resuscitaci – říjen 2015

Jak asi víte, v říjnu 2015 vyšly nové doporučené postupy pro resuscitaci, které vydala Evropská resuscitační rada. My vám je zde předkládáme, včetně obrázku se schématem jak postupovat a na co si dát pozor.

Ještě […]

Máme dva nové velitele zásahového družstva SDH

Letos 18. až 20. září 2015 dva z našich členů absolvovali po předchozí důkladné domácí přípravě školení a zkoušky “Velitel družstva SDH – kurz V 40” a také zkoušku pro získání odbornosti “Hasič III. stupně”.
Martin […]

Prověřovací cvičení okrsku č. 29 rok 2015

Již pátým rokem je v našem okrsku č. 29 konáno prověřovací cvičení v dálkové dopravě vody. Tento rok pořádalo cvičení naše SDH a tak jsme to pojali trochu ostřeji. 

Nikdo nevěděl v kolik hodin bude […]

Hasičské vizuální povely

Základních šest hasičských vizuálních povelů pro dorozumívání v hlučném prostředí a na větší vzdálenosti mezi účastníky zásahu.
Základní hasičské vizuální povely by měl znát každý hasič, jelikož tyto povely jsou důležité pro případný zásah a […]