výroční schůze SDH

Valná hromada SDH Svaté Pole – 2018

Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 7. 12. 2018 v 19.00 hod. v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.
Velitel J. Pecka tradičně zahájil valnou hromadu v 19 hod., přivítal přítomné hosty, zvláště pak místostarostu OSH […]

Valná hromada SDH Svaté Pole – 2017

Zápis z Valné hromady konané v sobotu 16.12.2017 v sále místní restaurace „ Na Chmelnici“. Velitel J. Pecka tradičně zahájil valnou hromadu v 19h, přivítal přítomné hosty, členy SDH Svaté Pole včetně místních obyvatel […]

Valná hromada SDH Svaté Pole – 2015

Zápis z výroční valné hromady konané v pátek 11. 12. 2015 v sále místní restaurace Na Chmelnici.
Velitel Josef Pecka tradičně zahájil valnou hromadu v 19.00 hod. Poté přivítal členy SDH, starostu Okrsku 29 p. Pileckého, zástupce […]

Zveme Vás na Valnou hromadu SDH Svaté Pole – 2015

Zveme všechny hasiče a příznivce hasizmu, požárního sportu na Výroční Valnou hromadu SDH Svaté Pole – 2015. Po skončení schůze bude promítán pro velký zájem opět film z historie 115 let hasičů ze Svatého Pole […]

Zápis ze shromáždění delegátů SDH okresů Příbram

Zápis ze shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresů Příbram, které se konalo dne 28. 3. 2015 v sále Společenského domu ZD v Krásné Hoře nad Vltavou.

Shromáždění bylo zahájeno s malým zpožděním v 9:20 hod. a to nejprve státní […]

Valná hromada SDH Svaté Pole – 2014

Zápis z valné hromady konané v pátek 12. 12. 2014 v salónku místní restaurace Na Chmelnici.
Velitel Josef Pecka tradičně zahájil valnou hromadu v 19:00 hod. Dále přivítal členy, hosty a ostatní obyvatele Svatého Pole a části Budínek. […]

Zápis ze schůze okrsku č. 29, ze dne 28.4.2014

V pondělí, dne 28.4.2014 se uskutečnila v restauraci ve Svatém Poli schůze zástupců hasičského okrsku č. 29. Zúčastnili se všichni velitelé, starostové a jednatelé SDH: Svaté Pole, Lhotka, Budínek, Daleké Dušníky, Druhlice, Dlouhá Lhota, Obořiště.

Na programu byly […]

  • Permalink Gallery

    12.12.2014 – 19:00 hod. Výroční schůze SDH Svaté Pole Na Chmelnici

12.12.2014 – 19:00 hod. Výroční schůze SDH Svaté Pole Na Chmelnici

Výroční schůze SDH Svaté Pole, která se koná každý rok v restauraci „Na Chmelnici“ v prostorách sálu, program výroční schůze bude upřesněn v tomto příspěvku. Od 18:00 hod. bude zcela jistě veřejné zasedání obecního […]

Valná hromada SDH Svaté Pole – 2013

Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 6. 12. 2013 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.
Velitel sboru Josef Pecka zahájil valnou hromadu ve 20:00 hod a přivítal hosty a členy sboru. Následně vyzval přítomné […]

Valná hromada SDH Svaté Pole – 2012

Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 8. 12. 2012 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.
Velitel sboru Josef Pecka v 19:30 hod. přivítal členy, hosty a ostatní a zahájil valnou hromadu. Po úvodním zahájení jsme […]