prospěšná činnost

Odkalení loviště

Ve čtvrtek 5.října, jsme pomáhali při odkalení loviště rybníka na Tuškově. Použito 8 hadic B ,stroj PS12 Taz 1500. Této akce se zúčastnilo 6 členů SDH.

Podzimní úklid obce

Podzimní úklid obce

Ve čtvrtek 17.11.2016 se od 8.00h uskutečnil podzimní úklid obce. Této akce se účastnilo celkem 32 občanů včetně mladých hasičů. Prováděl se úklid listí okolo kostela ,fary,restaurace a v prostorách místního hřiště. […]

Dálková doprava vody do rybníka

Dnes jsme v rámci prospěšných činností našeho dobrovolného hasičského sdružení dálkově dopravovali vodu do rybníka, ve kterém byly ryby s velmi malou hladinou vody. V menším rybníce scházelo z důvodu mizivého přítoku velké množství […]

Oprava studny na hřbitově ve Svatém Poli

V měsíci květnu, konkrétně 18.5.2016 jsme pomáhali řešit špatně fungující pumpu na hřbitově ve Svatém Poli. Pumpa velmi málo sála a tak se musel obsah studny kompletně vyčerpat, aby se dal zkontrolovat stav vedení […]

Brigáda u sponzora

V rámci prospěšné činnosti našeho sboru byla konána v sobotu 13.2.2016 u jednoho z našich sponzorů brigáda. Brigáda probíhala formou prořezu a vyčištění části území Anglického parku na Dobříši. Brigáda začala v 8:00 hod. […]

Stavba autobusové čekárny ve Svatém Poli

Jelikož se zajímáme také o prospěšné akce, věnované naší obci, tak jsem se v srpnu letošního roku věnovali stavbě autobusové čekárny v horní části naší obce směrem na Daleké Dušníky. Celá akce byla započata […]

Bourání staré autobusové čekárny ve Svatém Poli

V neděli 16. 8. 2015 se ráno uskutečnila v rámci prospěšných akcí pro obec brigáda na odstranění staré autobusové čekárny ve Svatém Poli. V 9.00 hod. se sešlo 10 členů našeho sboru a začalo se s demontáží […]

  • Permalink Gallery

    Kontrola techniky a vybavení hasičské zbrojnice – březen 2015

Kontrola techniky a vybavení hasičské zbrojnice – březen 2015

Dnešního dne proběhla plánovaná kontrola naší techniky a vybavení hasičské zbrojnice.
Tyto kontrolní dny se budou konat pravidelně dle rozhodnutí výboru SDH každou třetí neděli v měsíci od 10:00 hod.

účastnili se: Josef Pecka, Zdeněk […]

  • Permalink Gallery

    17.4.2014 – Montáž nového lana ke zvonu kostela ve Svatém Poli

17.4.2014 – Montáž nového lana ke zvonu kostela ve Svatém Poli

Farníkům se přetrhlo lano v kostele, kterým ovládají zvon, tak nás požádali, abychom jim lano vyměnili. Jelikož je to celkem vysoko a na problematickém místě, tak jsme se toho jako místní hasiči ujali a […]

Likvidace následků povodní 2013

Rok 2013 přinesl některým občanům škody a problémy v podobě škod z povodní. Naše družstvo pomáhalo, jak se dalo. Níže vkládáme citaci jednoho z poškozených. Jsme připraveni opět pomoci, těm kdo to potřebují.

„Děkuji za pomoc, kterou pan […]