preventivní činnost

  • Permalink Gallery

    Taktické prověřovací cvičení okrsku 29. v Druhlicích – 2016

Taktické prověřovací cvičení okrsku 29. v Druhlicích – 2016

Okrsek 29. při OSH Příbram. Vyhodnocení taktického prověřovacího cvičení 2016. Toto taktické prověřovací cvičení je konáno pravidelně každý rok v okrsku 29. Účelem je prověření připravenosti dobrovolných hasičů a jejich techniky v případě, že bude […]

Hasičské vizuální povely

Základních šest hasičských vizuálních povelů pro dorozumívání v hlučném prostředí a na větší vzdálenosti mezi účastníky zásahu.
Základní hasičské vizuální povely by měl znát každý hasič, jelikož tyto povely jsou důležité pro případný zásah a […]

  • Permalink Gallery

    Kontrola techniky a vybavení hasičské zbrojnice – březen 2015

Kontrola techniky a vybavení hasičské zbrojnice – březen 2015

Dnešního dne proběhla plánovaná kontrola naší techniky a vybavení hasičské zbrojnice.
Tyto kontrolní dny se budou konat pravidelně dle rozhodnutí výboru SDH každou třetí neděli v měsíci od 10:00 hod.

účastnili se: Josef Pecka, Zdeněk […]

Den požární bezpečnosti 13 březen.

Česká asociace hasičských důstojníků vyzývá všechny hasiče České republiky k propagaci požární ochrany mezi veřejností v rámci dne požární bezpečnosti.
Vyhlášené datum není náhodné, jedná se o pátek, na nějž připadá 13. den v měsíci […]