Roku 1922 a 1923 se hlásí do sboru nová generace, mladí členové pracují pod […]