hasičské zásahy

Schůze výboru SDH Svaté Pole 5. 11. 2018

Zápis z výborové schůze konané v hasičské zbrojnici ve Svatém Poli, dne 5. 11. 2018.

Velitel sboru Josef Pecka zahájil schůzi v 19 hod. a přivítal přítomné členy SDH.

Program schůze:

J. Lorencová: zhodnotila soutěž v Sedlčanech, která proběhla 6.10.2018. […]

Auto ve Svatopolském rybníce

V pondělí 17. srpna 2015 se stala kuriózní nehoda poblíž Svatého Pole. Do Svatopolského rybníka vjel z blíže neznámých důvodů mladý muž s vozidlem. Nehoda se stala za deštivého počasí v první zatáčce směrem od Svatého Pole. […]

Likvidace následků povodní 2013

Rok 2013 přinesl některým občanům škody a problémy v podobě škod z povodní. Naše družstvo pomáhalo, jak se dalo. Níže vkládáme citaci jednoho z poškozených. Jsme připraveni opět pomoci, těm kdo to potřebují.

„Děkuji za pomoc, kterou pan […]

1983 – 21. března požár, opět skládka v Podsvatém Poli

1983 – 21. března, požár a opět skládka v Podsvatém Poli, rodinné domky v Rybníkách. Zasahovali členi SDH Svaté Pole.

1982 – 4. června, požár na skládce v Podsvatém Poli

1982 – 4. června, požár na skládce v Podsvatém Poli, zasahovali členi SDH Svaté Pole.

1977 – 16. března, požár v lomu Jezírko

1977 – 16. března, požár v lomu Jezírko, zasahovali členi SDH Svaté Pole.

1975 – 10. září, požár, sláma na poli JZD Rosovice

1975 – 10. září, požár, sláma na poli JZD Rosovice, zasahovali členi SDH Svaté Pole.

1972 – září, požár stoh JZD Obořiště za Lhotkou

1972 – září, požár stoh JZD Obořiště za Lhotkou, zasahovali členi SDH Svaté Pole.

1960 – 13. července, požár fary ve Svatém Poli

Nemůžeme opomenout požár fary ve Svatém Poli 13.7.1960 při kterém pomáhaly ženy požárního družstva při hašení, shořela celá střecha krytá napůl šindelem a napůl eternitem, což stěžovalo další hašení, byly prolity stropy u obytných […]

1960 až 1970 – požáry: JZD Obořiště, u Matěje Hrbka…

V šedesátých letech požár JZD Obořiště (konírna), u Matěje Hrbka, pak u Hrbka v ulici nahoře, u Bláhů stodola a kolna, vše v Obořišti, v Ouběnicích stodola u Slavíčků, srpen 1967 požár stohu za […]