V předvečer Filipojakubskénoci uspořádalo SDH Svaté Pole pro občany obce posezení v prostoru u restaurace Na Chmelnici. Hlavním bodem programu bylo ozdobení a následné vztyčení májky pouze lidskou silou, bez pomoci jakékoli moderní techniky. Symbolické pálení čarodějnic zajišťoval malý ohýnek na venkovním parketu sloužící k opékání vuřtů.

kronikářka obce Martina Volfová

Do roku 1978 se pálily čarodějnice na Dubovci, po zrušení švestkové aleje vedoucí od Dubovce ke Kalousku se oheň přesunul v roce 1979 k Tuškovu a posléze k Svatopolskému rybníku, kde se poslední čarodějnice pálily cca před 5 lety.

Akce se zúčastnilo 150 občanů a fotodokumentaci zajistila kronikářka, p. Martina Volfová, za což ji velice děkujeme. Více obrázků z akce naleznete na našem profilu Google+

Kompletní fotogalerii můžete prohlížet zde.

 Kompletní fotogalerii můžete prohlížet zde.