30. 9. 2017 na hřišti proběhlo setkání občanů Svatého Pole a Budínka, naši mladí hasiči měli možnost ukázat, co vše se za celý rok naučili. Předvedli ukázku štafety CTIF a štafety 4x60m, dále měli ukázku požárního útoku, ve kte  rém vítězili celé letošní léto. Poté se maminky našich mladých hasičů také předvedli v požárním útoku. Po malé přestávce se pro všechny děti naší obce připravilo soutěžní odpoledne s drobnými dárky.22046425_1550885148339302_5325873867165535220_n22046676_1550887021672448_3183987929247185746_n