Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci „ Na Chmelnici“. Konaná dne 2.10.2017 od 19h. Velitel J. Pecka zahájil schůzi a přivítal přítomné členy SDH Svaté Pole.

1) Účast SDH Svaté Pole na soutěžích v měsíci září 2017: Zhoř u Tábora 5. místo, 16.9.2017 Petrovice muži nad 35 let 3. místo.

2) J. Pecka poděkoval přítomným členům za účast na brigádách v měsíci září 2017

3) J. Pecka nás seznámil s případnou možností využití „podsálí“ a navrhl možnou spolupráci s provozovatelem restaurace s panem M. Švagrem.

4) Karel Žaloudek požádal přítomné členy SDH o pomoc s odbahněním rybníčka na Tuškově. Čas a datum se upřesní během října 2017

5) Po domluvě s OÚ Svaté Pole zhotoví pan Hloušek plot a vrata u hasičárny.

6) J. Pecka navrhl možnou úpravu stání traktoru s radlicí vedle hasičské zbrojnice.

7) 17.9.2017 proběhlo krajské setkání přípravek. SDH Svaté Pole se umístilo na 2. místě ze 17 družstev.

8) Do družstva žáků přistoupil Tadeáš Kosan.

9) J. Pecka oslovil paní Lucii Mikšovskou, zda by se zúčastnila kurzu „ vedoucí mládeže“ a pomáhala s případnou účastí na různých dětských akcí.

Přítomno: 12 členů Dne 2.10.2017

Omluveno: 6 členů Zapsal: Kozohorský Petr