V sobotu 14.června 2014 se konala v Dalekých Dušníkách oslava stotřicátého výročí založení hasičského sboru. Této akce se rovněž zúčastnil náš sbor. Odjezd byl od místní restaurace ve 14.30 hod. Zúčastnilo se 5 členů našeho sboru, za což jim děkujeme. Na místě oslav jsme byli mile přivítáni pořádajícími hasiči, následoval nástup účastníků, uvítací proslov starosty SDH pana Pechače a starostky obce paní Táborové. Další program zpestřovala svými skladbami dechová hudba Jihočeská Malostranka a zároveň tak doprovázela soutěž historických stříkaček. Za pěkného počasí a velké účasti okolních sborů, trvali oslavy až do pozdních večerních hodin.

Fotodokumentaci z akce naleznete zde.

Hasičům z Dalekých Dušníků děkujeme za pěkně strávené odpoledne a do dalších let přejeme hodně úspěchu nejen při soutěžích, ale i v jejich celkové činnosti.

J. Pecka, velitel