Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci Na Chmelnici. Velitel Josef Pecka zahájil tradičně schůzi a seznámil nás s novinkami. Hasičský ples konaný 4. 1. 2014 se letos velice povedl a hosté byli spokojeni.

Dalším bodem dnešní schůze bylo oslovení Pavla Hanzelína, který pro náš sbor vytvoří webové stránky. Dále jsme projednali rozpočet pro rok 2014. Uvažujeme o koupi altánu, nových vycházkových uniforem, pracovních oděvů. Dále máme v plánu nechat opravit stříkačku, kterou zajistí Josef Pecka.

Posledním bodem jednání bylo přijetí Pavla Hanzelína, nar. 17. 7. 1971 a Heleny Hanzelínové, nar. 3. 9. 1975 do SDH.

Přítomno členů: 8, přítomno hostů: 2

Dne: 6. 1. 2014; zapsal: Petr Kozohorský, jednatel