Jako každé první pondělí v měsíci, tak i v říjnu dne 6.10.2014 proběhla výborová schůze SDH Svaté Pole v místní restauraci Na Chmelnici. Schůzi zahájil velitel Josef Pecka a seznámil nás s došlou poštou. Hlavním bodem jednání bylo zhodnocení soutěže mužů nad 35 let, která proběhla 20.9.2014 ve Věšíně, bližší Informace o soutěži naleznete na našich internetových stránkách v sekci aktualit. Dále jsme projednávali zazimování techniky, přípravu podzimní brigády, odvoz starého železa. Posledním bodem jednání byla příprava tradičního hasičského plesu, který proběhne v sobotu 3.1.2015 v sále místní restaurace. Završení schůze byla gratulace k narozeninám našim kamarádům a dlouholetým členům panu Milanu Farářovi, Honzovi Vaňkovi a Slávovi Maříkovi.

Přítomno členů: 12

Dne: 6. 10. 2014

Zapsal: Petr Kozohorský, jednatel