Zápis z výborové schůze SDH Svaté Pole, konané dne 8. 1. 1999 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Schůzi zahájil starosta sboru p. Pecka Josef starší. Přivítal přítomné a popřál jim do nového roku vše nejlepší a zdraví. Potom přednesl hlavní bod schůze a to zajištění hasičského plesu, který se bude konat 23. 1. 1999.

Pozvánky zajistí Zdeněk Žaloudek a bude osobně zváno týden před plesem Zdeňkem Žaloudkem a Josefem Peckou ml. Plakátováno bude plakáty hudby Dynamic. Vstup byl odsouhlasen ve výši 60,- Kč. Vstupenky budou prodávány již v předprodeji jako místenky, zbytek bude prodáván přímo na plesu u pokladny. Na tombolu bude uvolněno cca 1.000,- Kč. Sponzoři budou vítáni s pozváním.

  • Pořadatelé: Josef Pecka st., Karel Žaloudek st.
  • Pokladna: Josef Pecka ml. a ostatní pořadatelé

Výzdoba a příprava sálu na hasičský ples bude provedena 23. 1. 1999 dopoledne.

Na myslivecký ples konaný dne 9. 1. 199 byla zajištěna hasičská hlídka ve složení Zdeněk Žaloudek a J. Müller.

Následovala diskuze k zajištění plesu a poté schůzi starosta sboru ukončil.

 

Přítomno členů: 15

Zapsal: Karel Žaloudek