Zápis z výborové schůze konané dne 9. 5. 2019

Program:

 1. Zahájení
 2. Zhodnocení plánovaných akcí
 3. Soutěže dětí
 4. Výroba stojanu
 5. Diskuze o soustředění mladých hasičů

Účast: 16 členů, 2 hosté

Ad 1) Schůzi zahájil starosta pan Václav Farář a přivítal přítomné.

Ad 2) Velitel Josef Pecka zhodnotil uplynulé akce:

 • Dne 5. 4. 2019 – brigáda – místní hřiště
 • účast: 16 dospělých, 13 dětí,
 • Dne 13. 4. 1019 – Den Země
 • účast: 14 dospělých, 15 dětí
 • Dne 26. 4. 2019 – prověřovací cvičení okrsku 29 ve Lhotce
 • dálková doprava vody
 • účast: 9 členů SDH
 • technika: Ford Tranzit – FERDA, PS12
 • Na velikonoční soutěži ve Zdešově se družstvo mužů umístilo na krásném 3. místě, s časem 15:279 s, ze 46 družstev.

Dne 2. 5. 2019 od 19.00 hod se bude konat okrsková schůze ve Svatém Poli v restauraci Na Chmelnici.

Ad 3) Vedoucí mládeže paní Jiřina Lorencová informovala o průběhu soutěže přípravek v Nechvalicích u Sedlčan. Celkem se zúčastnilo 13 družstev. Přípravka ze Svatého Pole obsadila 2. místo. 

Obě družstva mladých hasičů se připravují na závěr hry Plamen, která se uskuteční dne 25. 5. 2019 v Petrovicích.

Ad 4) Stojan na technické prostředky CTIF vyrobí pan Josef Pecka – smluvní cena 8 500,- Kč.

Ad 5) Závěrem proběhla diskuze a návrhy programu soustředění mladých hasičů ve Věšíně.

Zapsal: Josef Pecka