Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci Na Chmelnici. V novém roce 2015 jsme se výjimečně sešli v neděli 4. 1. 2015 po úklidu sálu z letošního tradičního plesu hasičů.

Pokladník Sláva Mařík nás seznámil s výdělkem z plesu a zároveň s ním spojených nákladů. Ples se vydařil, tombola byla veliká a lidé byli moc spokojení.

Dále nás velitel Josef Pecka seznámil s novinkami pro rok 2015. V první řadě nás seznámil s novým výborem, který všichni přítomní členové odsouhlasili. Dalším bodem jednání nás velitel seznámil s kandidátem na starostu OSH Příbram, který bude volen dne 28. 3. 2015 v Krásné Hoře na shromáždění delegátů.

Velitel nás také informoval o nominaci na uznání některých členů SDH Svaté Pole. Posledním bodem jednání byly informace a návrhy na oslavu 125. Výročí založení SDH Svaté Pole.

Přijetí nového člena – David Hanzelín, 24. 3. 2004

Přítomno členů: 11

Dne: 4. 1. 2015; zapsal: Petr Kozohorský, jednatel