Zápis z výborové schůze konané dne 7. 7. 2020

Program:

 1. Zahájení
 2. Informace z volby nové ORR
 3. Soutěže – Dospělí a MH
 4. Oslava narozenin
 5. Vyhodnocení výletu s dětmi
 6. Pomoc občanům
 7. Nákup tunelu pro MH
 8. Diskuse

Účast: 13 členů 4 hosté

Omluveni: 6 členů

Ad 1) Zahájení  

 • Schůzi zahájil velitel Josef Pecka a přivítal přítomné

Ad 2) Informace o volbě nové ORR okresu Příbram

 • Za náš sbor se zúčastnil Josef Pecka a Václav Farář
 • Rada byla zvolena dle předloženého návrhu v počtu 11 členů na období 2020-2025
 • Starosta OSH p. Jankovský přednesl změny týkající se soutěží v okrese Příbram
 • září 2020 se uskuteční setkání představitelů sborů v Krásné Hoře nad Vltavou, kde proběhne volba nového vedení OSH
 • Soutěž mužů nad 35 let – 12. září 2020 v Hříměždicích – zároveň se zde poběží kvalifikace na krajský pohár starosty Středočeského kraje

Ad 3) Soutěže dospělí a MH

 • Muži nad 35 let se zúčastnili pohárové soutěže ve Slapech u Tábora, kde obsadili v kategorii Veterán 2.místo s časem 16,99 sekund. V kategorii sport 5.místo za čas 18,29 sekund
 • Pozvání na soutěž do Staré Huti na 8. srpna2020 obdrželi Mladí hasiči a rovněž dospělí. Soutěž se bude konat na louce u rybníka Strž

Ad 4) Oslava narozenin

 • V neděli 5.7.2020 jsme byli pozváni na oslavu narozenin našeho dlouholetého člena p. Zdeňka Žaloudka. Do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

Děkujeme za pozvání

 Ad 5) Vyhodnocení výletu s dětmi

 • Ve dnech 25-26.6.2020 se uskutečnil cyklovýlet s mladými hasiči. Celkem se zúčastnilo 19 dětí a 8 dospělých. Trasa byla velice dobře připravena, stejně tak zajištění stravy a noclehu. Poděkování všem, kteří se na přípravě podíleli.

 Ad 6) Pomoc občanům

 • Byla provedena doprava automatického kotle do sklepních prostor v čp.100
 • Několik členů pomohlo se sekáním trávy na místním hřbitově.

  Ad 7) Nákup tunelu pro MH

 • Josef Volf přednesl několik možností využití dotace MŠMT
 • Po dohodě bude zakoupen tunel na útok CTIF a stojan na technické prostředky.

Ad) 8 Diskuse

 • Nová vrata do požární zbrojnice
 • Další návrhy na výlety
 • Navazování hadic – přípravek

Zapsal: Josef Pecka – Velitel SDH Svaté Pole