Program:

 1. Zahájení
 2. Ples SDH
 3. Valná hromada Okrsku 29
 4. Dárky pro MH
 5. Kácení stromů Žebrakov
 6. Diskuse

Účast: 16 členů 3 hosté

Omluveni: 3 členové

Ad 1) Zahájení. 

 • Schůzi zahájil velitel Josef Pecka a přivítal přítomné.

Ad 2) Ples SDH Svaté Pole

 • Každoroční ples SDH Svaté Pole byl z důvodů nastalé situace zrušen.

Ad 3)  Valná  hromada Okrsku 29.

 • Uskuteční se v Budínku v průběhu měsíce února 2022

Ad 4) Vánoční dárky pro MH

 • Vánoční dárky pro všechny mladé hasiče zajistí a předají vedoucí mládeže v termínu do Štědrého dne.

AD 5) Kácení stromů Žebrákov

 • V chatové oblasti Žebrákov u Zduchovic bylo na žádost p.Karla Haderera pokáceno několik suchých borovic.

Ad 6) Diskuse

 • Příprava brigády na prořez křovin u Kotenčického potoka a pálení klestí shromážděném během roku.
 • Kácení stromů v chatové oblasti Kramářka
 • Příprava kalendářního plánu akcí na rok 2022

Zapsal: Josef Pecka

Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2020 a 2021

Tréninky, soutěže, soustředění a další akce s mladými hasiči v roce 2020 a 2021 poznamenal protiepidemická opatření. Když jsme v počátku epidemie nemohli trénovat a setkávat se, tak jsme využili on-line „tréninky“ (tematické soutěže, obrázkové hádanky a spojovačky pro přípravku, tréninky „přes překážky“ na dálku, kdy se zapojila celá rodina – rodičům moc děkujeme). Nakonec se nám podařilo se zúčastnit nebo zorganizovat několik málo akcí, za které jsme velmi rádi:

2020

 • odznak odbornosti Hry Plamen– úspěšně splnilo 7 dětí (leden 2020, dohled p. Květa Nohejlová, členka ORM).
 • zimní soutěž mladých hasičů   za náš sbor soutěžila 2 družstva po 3 dětech. Pro děti to byla jejich první soutěž, obsadily krásné 5. a 6. místo (únor 2020).
 • cyklovýlet přes brdy – dvoudenní přejezd přes Brdy (Nepomuk – Kolvín – Skořice – Dobřív – Strašice (přenocování) – Tři trubky – Padrťské rybníky – Nepomuk). Výlet jsme proložili návštěvou vodního hamru v Dobřívi, hlavičky pak složily v  Podbrdském muzeu pod heslem „zážitkové ubytování“, kde nás čekaly staré vojenské kovové postele se slamníky a s vojenskými spacáky. Víc se dozvíte v článku na našich stránkách a na fotografiích z výletu (červen 2020).
 • soutěž v požárním útoku ve staré huti – zde jsme postavili 2 družstva, která obsadila 4. a 6. místo, byla to děti první soutěž v kategorii starších (srpen 2020).
 • soustředění mladých hasičů u lipenské přehrady pro čtyřdenní soustředění jsme vybrali zázemí ve vlastních stanech v kempu Jenišov u Horní Plané a v malém kempu ve Vyšším Brodě. Celodenní cyklovýlety kopírovaly tok Schwarzenberského plavebního kanálu, kde jsme navštívili zajímavé technické a přírodní památky. Soustředění jsme zakončili v Hluboké nad Vltavou, přesněji na ferratě Hluboká. Více se dočtete v článku a uvidíte na videosestřihu a fotografiích – vše na našich stránkách (srpen 2020).
 • soutěž v požárním útoku v Počepicích družstvo mladších dosáhlo bronzového umístění a družstvo starších pak 5. místo (srpen 2020).
 • krajská soutěž přípravky v Bojanovicích – soutěž ve 4 disciplínách: štafeta požárních trojic, štafeta 3 x 50, štafeta CTIF, útok se džberovu stříkačkou. Zúčastnilo se 27 družstev, naše družstva obsadila 7. a 20. místo (září 2020).
 • vánoční dárečky – místo předání vánočních dárečků dětem na každoročním setkání byly dárečky rozneseny vedoucími

2021

 • hra plamen – tréninkový kemp v Březnicikempu se zúčastnilo 7 starších dětí. V komorní sestavě se umístily na 3. místě (květen 2021).
 • týdenní soustředění mladých hasičů ve Vrbně u Blatné zde jsme měli skvělé zázemí v chatkách dětského tábora, opět nechyběly celodenní cyklovýlety a hasičské tréninky. Více se dozvíte opět v samostatném článku (srpen 2021).
 • soutěž v požárním útoku v Podlesí naši mladí hasiči se zúčastnili jak dopoledních soutěží pro mladé hasiče, kde obsadili 1. a 2. místo, tak odpoledních soutěží pro dospěláky. Zde stupně vítězů sice nezískali, ale poslední nebyli, perfektně zvládli dospěláckou trať (září 2021).
 • soutěž plamínek v Podlesí účast dvou družstev přípravky, v konkurenci 10 družstev děti obsadily zlatou a bronzovou pozici (září 2021). Plánovali jsme i účast v krajském kole v Rakovníku, soutěže v požárním útoku v Březnici, Staré Huti a v Počepicích. Ale nemoc nám dala stopku.
 • Brdsko-Vltavská šedesátka výsledky:
 • Počepicích (10.7.) – Šimon (7.místo), Zbyňďa (9.místo), Žofka (10.místo)
 • Solopisky (24.7.) – Róza (3.místo), Maty (1.místo), Domík (5.místo), Šíma (5.místo), Žofka (13.místo), Zbynďa (14.místo)
 • Paseky (14.8.) – Šíma (4.místo), Nico (6.místo), Zbyňďa (9.místo), Žofka (13.místo)
 • Březnice (22.8.) – Šimon (6.místo), Nico (8.místo), Žofka (13.místo)
 • Zaječov (19.9.) – Šíma (5.místo), Zbyňďa (8.místo), Žofka (12.místo)
 • CELKOVÉ výsledky: přípravka dívky – Róza (11.místo), přípravky chlapci – Maty (10.místo), Domík (15.místo), mladší chlapci – Šimon (7.místo), starší dívky – Žofka (11.místo), starší chlapci – Zbyňďa (10.místo), Nico (14.místo)
 • český halový pohár – bylo to spíš o nabírání zkušeností na celorepublikových soutěžích:
 • Praha (Memoriál Marty Habadové – 30.-31.10.) – Šíma (30.místo), Žofka (146. Místo)
 • Jablonec (VII. Jablonecká hala mladých hasičů – 6.-7.11.) – Šíma (37.místo), Nico (100.místo), Žofka (113.místo)
 • Ostrava (Ostravsko-beskydské šedesátky + Ostravská hala – 20.-21.11.) – Šíma (40.místo + 48.místo), Žofka (138.místo + 122.místo),
 • CELKOVÉ výsledky: Šimon (42.místo ze 155.účastníků), Žofka (163.místo z 261.účastnic), Nico (164.místo z 203.účastníků)

Mladí reprezentanti za SDH Svaté Pole nejen, že získali první zkušenosti na republikové úrovni, ale dosáhli úžasných osobních rekordů: Žofka se zlepšila na běh pod 17 sekund, a kdyby soutěže pokračovaly, tak by brzy dosáhla času pod 16 sekund. Šíma svůj první čas zlepšil téměř o 3 sekundy na skvělých 17,57 sekund a to i přes nervozitu, kterou stejně tak zažíval Nico. Ten ji dokázal porazit v Pasekách s časem 16,46 sekund. A Zbyňďu dokáže vyhecovat asi Žofka , nejlépe se hecnul v Solopiscích, ovšem k dalším startům ho stopla karanténa ze školy.

 • hra plamen i. část v Březnicina start se postavilo jedno družstvo mladších a jedno družstvo starších. (říjen 2021)
 • vánoční dárečky – i tento rok jsme dárečky museli předat osobně, nebylo možné udělat setkání v klubovně z důvodu protiepidemických opatření