Zápis z výborové schůze ze dne 7.11.2016

Program:

1. Slavnostního vyhlášení 16.ročníku Brdské ligy

2.Brigáda na úklid obce

3.Výroční valná hromada

4.Ostatní

Schůzi zahájil velitel J.Pecka a přivítal přítomné. Příprava sálu na slavnostní vyhlášení Brdské Ligy proběhne v pátek 11.11.v 18.00hodin.

Samotná akce začíná v sobotu 12.11.2016 v 18.00.hodin v místním sále kulturního domu. Video projekci zajišťuje rada BL. hudba Rhytmic zajistí SDH .

Brigáda na úklid obce se uskuteční ve čtvrtek 17.11.2016 od 8.00.hodin,ve spolupráci s obecním úřadem ve Svatém Poli. Sraz v 8.00h. u restaurace Na Chmelnici , občerstvení zajištěno.

Výroční valná hromada se uskuteční 9.12.2016 v 19.00hodin v sále kulturního domu. Členové sboru se zúčastní ve vycházkových uniformách.

Dále bylo projednán návrh činnosti na rok 2017-nový plot a vjezdová vrata u požární zbrojnice,doplnění výzbroje a výstroje,chod družstva mládeže a družstva mužů.

K 1.12.2016 ukončily činnost v SDH Svaté Pole na vlastní žádost Helena Hanzelínová a Pavel Hanzelín.

Přítomno 14 členů,omluven: Farář D. ,Vondráček J.,Hoffman M. Černý P.

Zapsal : Kozohorský P.