Zápis z výborové schůze konané dne 7. 1. 2020

Program:

 1. Zahájení
 2. Zhodnocení plesu
 3. Příprava soustředění MH 2020
 4. Zkoušky odborností MH
 5. Zimní soutěže
 6. Kalendář akcí 2020
 7. Diskuse

Účast: 16 členů, 2 hosté

Omluveni: 3 členové

Ad 1) Zahájení 

 • Schůzi zahájil velitel Josef Pecka a přivítal přítomné

Ad 2) Zhodnocení plesu

 • Starosta Václav Farář poděkoval Všem za přípravu a organizaci plesu
 • Finanční zprávu přednesl pokladník p. Mařík

Ad 3) Soustředění MH 2020

 • Z důvodu požáru RS Věšín je třeba najít novou lokalitu pro soustředění mladých hasičů. Bylo vybráno několik míst, které mají ještě volnou kapacitu. V sobotu 11. 1. 2020 bude provedena prohlídka táborů. 

Ad 4) Zkoušky odborností MH 

 • V pátek 17. 1. 2020 v 18.00 hod. v klubovně MH. Komise: J. Pecka, M. Lorenc, J. Volf za OSH Příbram pí K. Nohejlová

Ad 5) Zimní soutěže

 • Družstvo mužů se zúčastní seriálu zimních soutěží v požárním útoku
 • 11. 1. 2020 Dolní Hradiště, 25. 1. 2020 Uněšov, 8. 1. 2020 Nevřeň vše okres Plzeň sever

Ad 6) Kalendář akcí 2020

 • Kalendář akcí pro rok 2020 sestaví Josef Pecka po valné hromadě Brdské ligy

Ad 7) Diskuse

 • Příspěvek každému účastníků soustředění 1.000,- Kč
 • Valná hromada BL: p. V. Farář, p. M. Farář
 • Hlášení a zprávu za rok 2019 zajistí p. J. Pecka
 • Členské příspěvky vybere pokladník p. M. Mařík

         Zapsal: Josef Pecka – Velitel SDH Svaté Pole