Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci Na Chmelnici. Velitel Josef Pecka nás seznámil s došlou poštou a zahájil schůzi.

Prvním bodem byly informace o školení, které proběhlo 8. 11. 2014. Na školení se především řešily výjezdové jednotky. Jednotky by měly být řádně proškolené a pravidla jsou přísná.

Dále jsme řešili reprezentaci na Valné hromadě okrsku 29. Jednatel Petr Kozohorský přednesl informace o školení výjezdových jednotek SDH a navázal na zprávu velitele Josefa Pecky. K posledním bodům výborové schůze byly informace o novinkách činnosti sboru dobrovolných hasičů.

Posledním bodem dnešní schůze byly návrhy do výborové schůze SDH Svaté Pole, které se na valné hromadě konané dne 12. 12. 2014 řádně zvolí.

 

Přítomno členů: 11

Dne: 1. 12. 2014; zapsal: Petr Kozohorský, jednatel