Zápis z výborové schůze konané dne 6. 8. 2019

Program:

  1. Zahájení
  2. Zhodnocení soutěží mužů
  3. Nový sponzor
  4. Návštěvy jubilantů
  5. Vyhlášení Brdské ligy 2019

Účast: 11 členů
Omluveni: 4 členové

Ad 1)  Schůzi zahájil velitel Josef Pecka a přivítal přítomné.

Ad 2) Zhodnocení Brdské ligy  a veterán 35+:

  • BL – Vranovice 13.7.         Veterán 35+ 1. místo  18:15 s

                                                     Sport – 5. místo 16:28 s

  • BL – Vranovice 14.7.        Veterán 35+  1. místo  17:50 s

                                                     Sport  12. místo 16:29 s

  • BL – Broumy  27.7.           Sport  6. místo  15:34 s 
  • BL – Malé Přílepy-28.7.    Sport – 12. místo  16:31 s 

Zhodnocení Táborské ligy:

  • Řepeč – 3.8. Veterán 35 +  1. Místo čas 16:28 s

Ad 3) Novým sponzorem našeho sboru se stal p. Josef Říčař –Pokrývač ,klempíř

Ad 4) Návštěvy jubilantů : p.Josef Černý 85 let -Josef Pecka ,Jan Černý,Josef Šimonovský

                                                 p.František Mařík 70 let -Zdeněk Žaloudek,Aleš Müller.

Ad 5) V pátek 1.11.se uskuteční v prostorách KD Svaté Pole slavnostní vyhlášení Brdské Ligy.                          

           Naše SDH zajistí při této akci přípravu sálu a pořadatelskou službu.

       Zapsal: Josef Pecka