Zápis z výborové schůze konané dne 6. 2. 2019

   Program:

  1. Zahájení
  2. Ples – vyúčtování
  3. Mladí hasiči – odznaky odbornosti, soutěže
  4. Školení velitelů zásahových jednotek
  5. Noví členové
  6. Soutěže mužů

Účast: 15 členů

Omluveni: 3 členové

Ad 1) Schůzi zahájil starosta pan Václav Farář a přivítal přítomné.

Ad 2) Hodnocení plesu proběhlo formou diskuze. Pokladník pan Miroslav Mařík seznámil přítomné s vyúčtováním plesu a s finančním stavem účtu sboru.

Ad 3) Zkoušky odbornosti mladých hasičů proběhnou v pátek 8. 2. 2019 v klubovně sboru. Ve zkušební komisi zasedne pan Václav Farář, Martin Lorenc a za odbornou radu mládeže paní Květa Nohejlová.

Ad 4) Školení velitelů zásahových jednotek proběhne 23. 2. 2019 v 8.00 hodin ve stanici HZS Příbram. Zúčastní se pan Josef Pecka, Martin Landa, Miroslav Mařík.

Ad 5) Do družstva dětí byli přihlášeni 3 noví členové.

Ad 6) Muži SDH se zúčastnili seriálu zimních soutěží „Ice cup“:

  • Dolní Hradiště – umístění s časem 15:71 s – 3. místo
  • Uněšov – umístění s časem 23:16 s – 26. místo
  • Nevřeň – umístění s časem 16:51 s – 3. místo

Muži SDH Svaté Pole obsadili v celkovém pořadí krásné 3. místo z 36. družstev.

Zapsal: Josef Pecka