Zápis z výborové schůze konané dne 6. 10. 2020

Program:

 1. Zahájení
 2. Soutěže- muži
 3. Pohřeb p. Černý
 4. Volba starosty OSH
 5. Brigáda – demontáž střechy
 6. Soutěže – MH
 7. Školení vedoucích
 8. Diskuse

Účast: 9 členů, 2 hosté

Omluveni: 5 členů

Ad 1) Zahájení 

 • Schůzi zahájil velitel Josef Pecka a přivítal přítomné.

Ad 2) Soutěže muži

 • Soutěž ve Zhoři u Tábora 5.9.2020  Veterán   1.místo čas 16.37 sekund

                                                          Sport      7.místo  čas  31.92 sekund

 • Pohár vedoucího ORR okresu Příbram-Hříměždice 12. září 2020

První pokus čas 18.33 sekund ,druhý pokus čas 18,23 sekund. Celkem 36.56 sekund.

Po třetí v řadě za sebou vyhráváme tento závod a vezeme domů putovní pohár!

Ad 3)  Pohřeb p.Černý

 • V sobotu 12. září 2020 jsme se přišli rozloučit s naším dlouholetým členem p. Josefem Černým. Díky všem členům za účast. Čest jeho památce!

Ad4) Volba starosty OSH

 • Setkání představitelů se uskutečnilo 19. září 2020 v Příbramském KD. Náš sbor zastupoval starosta V. Farář a vedoucí mládeže pí. J.Lorencová. Starostou OSH Příbram byl zvolen Bc. Václav Jankovský.

Ad 5) Brigáda střecha

 • V neděli 6. září 2020 se od 8.00 hodin uskutečnila brigáda na demontáž střechy u našeho člena Zdeňka Černého, této akce se zúčastnili čtyři členové sboru.

Ad6) Soutěže mladých hasičů.

 • Krajského setkání přípravek se zúčastnila dvě družstva dětí z našeho sboru.

Setkání se konalo v Bojanovicích v okrese Praha západ. Děti obsadili 7 a 20 místo z 27 družstev. Velké poděkování patří vedoucí Jiřině Lorencové.

Ad7) Školení vedoucích mládeže

 • Školení vedoucích mládeže se má uskutečnit ve dnech 17-18. října v rekreačním středisku Prosaz  Líchovy . Jsou přihlášeni 3 vedoucí a dále projevili zájem dva členové sboru o zvýšení kvalifikace. Vzhledem ke stále nejasné „koronavirové“ situaci nevíme, zda se školení uskuteční.

Ad8) Diskuse

 • Návrhy na vyznamenání členů, vánoční dárky pro MH, konání plesu atd. 

  Zapsal: Josef Pecka – Velitel SDH Svaté Pole