Zápis z výborové schůze dne 5.9.2016 konané v restauraci Na Chmelnici.

Velitel J.Pecka zahájil schůzi ,přivítal přítomné a seznámil je s programem.

Program:

  1. Registrace družstva mladých hasičů-včetně přípravky
  2. Materiální zabezpečení družstva-dotace
  3. Zhodnocení soutěží
  4. Noví členové
  5. Registrace SDH
  6. Hasičský fond Agrofert

Dne 2.9.2016 byla provedena registrace družstva  mladých hasičů na OSH Příbram, kde zároveň byly vyzvednuty členské průkazy dětí a nová pravidla hry Plamen platná od 1.9.2016.

Vedením  družstva dětí jsou  pověřeni :  Jiřina Lorencová a  Šárka Krásová.

Na návrh velitele byl výbor SDH Svaté Pole doplněn o  J.Lorencovou, která bude zastávat funkci referentky  mládeže.

Dalším bodem byl nákup hadic pro družstvo dětí –zajistí J.Pecka.

Hodnocení soutěží provedl starosta  V.Farář, poděkoval všem, co se účastní všech různých soutěží po celou sezonu. K dnešnímu dni jsme se zúčastnili celkem 17 soutěží.

Velitel J. Pecka představil projekt hasičský fond „Nadace  Agrofert“-jedná se o dotace pro hasiče, jak profesionální tak dobrovolné .

Jednatel P.Kozohorský  podal informace ohledně přeregistrování  SDH na Spolek. Tato věc je velice složitá, jelikož naše hasičská zbrojnice není zakreslena v katastru nemovitostí.

Do našeho sboru byli přijati noví členové: Lorencová Jiřina, Volf Josef, Lupták Marek  a celkem 13 mladých hasičů.

Poděkování všem členům sboru přednesl pan K. Žaloudek, za dopuštění vody do rybníka na Tuškově,akce se  zúčastnilo  11 členů SDH Svaté Pole.

 

Přítomno 15 členů.

Omluveni : D. Farář, P.Hanzelín, H. Hanzelínová.

 

Příští schůze : pondělí  3.10.2016  19.00hod.   zapsal: J. Pecka