Zápis z výborové schůze konané dne 5. 3. 2019

   Program:

  1. Zahájení
  2. Soutěže mladých hasičů
  3. Kalendář soutěží
  4. Daňové přiznání
  5. Žádost o doplnění výzbroje
  6. Volba „dočasného“ jednatele

Účast: 15 členů, 2 hosté

Ad 1) Schůzi zahájil starosta pan Václav Farář a přivítal přítomné.

Ad 2) Vedoucí mládeže paní Jiřina Lorencová informovala o plánovaných soutěžích mladých hasičů: dne 23. 3. 2019 ve Skalici a dne 30. 3. 2019 u Sobenského rybníka (Rožmitál pod Třemšínem), zúčastní se 1 hlídka starších a 2 hlídky mladších hasičů. Jako rozhodčí se zúčastní: pan Martin Lorenc a Josef Pecka.

Ad 3) Pan Josef Pecka představil kalendář soutěží pro rok 2019.

Ad 4) Daňové přiznání za rok 2018 připraví ing. Josef Volf.

Ad 5) Pan Milan Farář vznesl žádost na zakoupení koše, šroubení a ostatního materiálu pro potřeby družstva mužů. Nákup odsouhlasen v limitu do 22 000,- Kč.

Ad 6) Novým „dočasným“ jednatelem byl zvolen pan Milan Farář.

Zapsal: Josef Pecka