Zápis z výborové schůze konané v hasičské zbrojnici ve Svatém Poli, dne 5. 11. 2018.

Velitel sboru Josef Pecka zahájil schůzi v 19 hod. a přivítal přítomné členy SDH.

Program schůze:

 1. J. Lorencová: zhodnotila soutěž v Sedlčanech, která proběhla 6.10.2018. I. kolo hry Plamen. Mladší děti 2. a 5. místo, starší děti 9. a 15. místo.
 2. Dne 20. a 21. 10. 2018 se členové SDH Svaté Pole zúčastnili školení vedoucích – paní Hájková, Mikšovská po ukončení školení obdržely odbornost „vedoucí“.
 3. Dne 17.11.2018 se uskuteční soutěž ve Svatém Poli v sále místní restaurace. Celkem je přihlášeno 14 družstev. J. Lorencová a J. Pecka navrhli organizaci celé soutěže včetně oceňování dětských družstev.
 4. Obec Svaté Pole prodala hasičský vůz AVIA sběrateli hasičské techniky za 25.000,-. Prodej zajišťovali členové SDH. Částka 25.000,- z prodeje vozu byla darována SDH Svaté Pole.
 5. J. Pecka přednesl návrh na vyznamenání některých členů SDH Svaté Pole.
 6. J. Pecka a J. Lorencová navrhli program výroční valné hromady, která se uskuteční 7.12. 2018 od 19 hod. v sále místní restaurace.
 7. J. Pecka přednesl orientační náklady SDH Svaté Pole za rok 2018
 8. V. Sklenář sponzorský dar pro SDH Svaté Pole 3000,-
 9. Členové SDH navrhli příspěvek od obce Svaté Pole 70.000,- pro rok 2019
 10. V. Farář navrhl postup brigády na hasičárně.
 11. J. Pecka navrhl změnu plakátu na hasičský ples 2019. Potřebné informace zajistí M. Farář a L. Mikšovská.
 12. Výrobu pozvánek a vstupenek zajistí P. Kozohorský
 13. Josef a Václav Farář informovali o technických problémech na historické stříkačce.
 14. Celkem 3 členové SDH Svaté Pole se zúčastnili zásahu v obci Svaté Pole u pana Břížďaly – zahoření plynové bomby.

Příští výborová schůze se bude konat v pondělí, dne 3. 12. 2018 od 1900 hod. v restauraci Na Chmelnici.

Přítomno členů: 16

Omluvili se: 1

Zapsala: P. Kozohorský