Program:

 1. Zahájení
 2. Školení velitelů zásahové jednotky
 3. Prověřovací cvičení Obořiště
 4. Příprava soutěže MH
 5. Hodnocení soutěží MH a Muži
 6. Slavnostní vyhlášení THL
 7. Školení vedoucích mládeže
 8. Prověřovací cvičení Chotilsko
 9. Školení na obsluhu motorové pily
 10. Diskuze

Účast: 16 členů 1 host

Omluveni: 3 členové

Ad 1) Zahájení. 

 • Schůzi zahájil starosta Václav Farář a přivítal přítomné.

Ad 2) Školení velitelů zásahové jednotky

 • Termín – 8.10. od 8.00 hod. v prostorách HZS Příbram, účast: Ing. Martin Landa, Josef Pecka a Miroslav Mařík

Ad 3) Prověřovací cvičení Obořiště

 • Termín – 15. – 16. 10. 2021 v katastru obce Obořiště (dálková doprava vody)

Ad 4) Příprava soutěže MH

 • Pozvánky zajistí Jiřina Lorencová, ceny na soutěž zajistí všichni vedoucí mládeže
 • Poháry budou zakoupeny až v co nejkratším termínu před soutěží

Ad 5)   Hodnocení soutěží

 • Přípravka- Podlesí 1 a 3 místo.
 • Krajské setkání přípravek Rakovník- bohužel kromě dvou dětí byli všichni nemocní, proto jsme naši účast zrušili.
 • Muži v soutěži nad 35 let v Martinicích již po čtvrté za sebou nenašli přemožitele a bezpečně zvítězili.

Ad 6)   Slavnostní vyhlášení THL

 • Proběhne dne 30. 10. 2021 v KD Malšice, účast – všichni členové soutěžního mužstva

Ad 7)   Školení vedoucích mládeže

 • 16. – 17. 10. 2021 v rekreačním středisku PROSAZ Líchovy, zúčastní se: – prodloužení vedoucího mládeže: Jiřina Lorencová, Josef Pecka a základní školení – minimum: Petra Knížková a ing. Josef Volf

Ad 8) Prověřovací cvičení Chotilsko

 • Pozvání na prověřovací cvičení v sobotu 26.10. v katastru obce Chotilsko, kde bude prováděná dálková doprava vody na rozhlednu Besedná
 • Cvičení pořádá HZS Příbram ve spolupráci s SDH Chotilsko
 • Cvičení je současně školením strojníků zásahové jednotky

Ad 9) Školení na obsluhu motorové pily

 • Termín 29.-31.10.2021 v Dolních Hbitech, účast: Ing. Martin Landa, Martin Lorenc

Ad 10) Diskuse

 • Valná hromada SDH je naplánovaná předběžně na 19.11.2021 (pátek)
 • Žádosti o dotace obec Svaté Pole, zásahová jednotka, MŠMT

Zapsal: Josef Pecka