Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci Na Chmelnici. Velitel Josef Pecka nás seznámil s došlou poštou a zahájil po dvou měsíční prázdninové pauze schůzi SDH. Velitel nás informoval o sběru šrotu a o akci „dobráci roku“, do které se náš sbor přihlásí. Tuto akci bude řešit Jan Vaněk a Petr Kozohorský.

Dále se náš sbor připravuje na 11. Ročník soutěže mužů nad 35 let o pohár starosty sboru okresu Příbram, která proběhne dne 20. 9. 2014.

Velitel Josef Pecka nás seznámil s pracemi během podzimu 2014 a s přípravou na soutěž mužů nad 35 let. Také jsme projednávali možný budoucí vznik mladých hasičů ve spolupráci s mateřskou školkou ve Svatém Poli.

Dne 14. 7. 2014 se členové našeho SDH zúčastnili diamantové svatby manželů Žaloudkových a 10. 8. 2014 se členové sboru zúčastnili oslavy 80. Narozenin pana J. Černého.

Posledním bodem jednání bylo přijetí Martina Landy, nar. 22. 2. 1985 do SDH.

 

Přítomno členů: 9

Dne: 1. 9. 2014, zapsal: Petr Kozohorský, jednatel