Zápis z výborové schůze konané dne 4. 8. 2020

Program:

 1. Zahájení
 2. Soutěže – pozvánky, výsledky
 3. Oprava hadic
 4. Využití dotace
 5. Šumava 2020
 6. Diskuse

Účast: 13 členů 2 hosté

Omluveni: 5 členů

Ad 1) Zahájení.  

 • Schůzi zahájil velitel Josef Pecka a přivítal přítomné.

Ad 2) Soutěže – pozvánky – výsledky

 • Pozvání na soutěž do Staré Hutě 8.8.2020 zúčastní se družstvo MH a družstvo žen.
 • Pozvání do Lomu u Tábora-noční soutěž 8.8.2020-muži.
 • Pozvání Zhoř u Tábora 5.9.2020-muži-veteráni.
 • Benešovská Hasičská liga-Olbramovice na 3B místo čas 19.00 sekund
 • Brdská liga:

                              Broumy              25.7. Muži 5. místo čas 14,65 sekund               

                              Malé Přílepy      26.7. Muži 2. místo čas 14,68 sekund

                              Jesenice             1.8.   Muži 5. místo čas 14,93 sekund

                              Jesenice             2.8.   Muži 5. místo čas 15.41 sekund   

Po čtyřech závodech Brdské ligy, jsme v celkovém hodnocení s 50 body na děleném 3. místě spolu s SDH Vranovice.

Ad 3) Oprava hadic

 • Při zkoušce nove sady hadic se ukázalo, že některé spoje jsou velice netěsné. Vše se řešilo s dodavatelem který poškozené koncovky opravil-vyměnil. Nové navázání hadic provedl Josef Pecka a Josef Volf na nově vyrobeném přípravku pro navazování hadic.

Ad 4) Využití dotace

 • Josef Volf objednal pro mladé hasiče tunel na útok CTIF. Zbytek peněz bude použit na nákup části dílu elektronické časomíry.

 Ad 5) Šumava 2020

 • Pecka seznámil přítomné s připravovanou akcí Šumava 2020.
 • Odjezd 16.8. v odpoledních hodinách návrat ve středu 19.8. odpoledne.
 • Schůzka účastníků patek 7.8. 19.00 hodin v restauraci Na Chmelnici.

Ad 6) Diskuse

 • Předmětem diskuse byla příprava oslav 120 let SDH v roce 2021
 • Soutěž přípravky a Mladých hasičů v Počepicích

Zapsal: Josef Pecka – Velitel SDH Svaté Pole