Zápis z výborové schůze konané dne 4. 6. 2019

Program:

 1. Zahájení
 2. Zhodnocení soutěží dětí a dospělých
 3. Pozvánky na oslavy
 4. Přípravka – soutěž
 5. Soustředění mladých hasičů
 6. Poděkování členům SDH

Účast: 16 členů

Omluveni: 3 členové

Ad 1) Schůzi zahájil velitel pan Josef Pecka a přivítal přítomné.

Ad 2) Hodnocení soutěží dospělých (informoval velitel Josef Pecka):

 • Okrsková soutěž Budínek – dne 18. 5. 2019
 • Muži nad 35 let – tým A – 1. místo
 • Muži nad 35 let – tým B – 3. místo
 • THL (Táborská hasičská liga) Žďár – dne 18. 5. 2019
 • Veteráni (muži nad 35 let) – 1. místo
 • O pohár starosty SDH Budínek – dne 25. 5. 2019
 • 1. místo

Hodnocení soutěží dětí (informovala vedoucí mládeže Jiřina Lorencová):

 • Petrovice – dne 25. 5. 2019
 • mladší kategorie – 9. místo
 • CTIF – 2. místo

     Celkové umístění ve hře Plamen 2018/2019 – 3. místo.

 • starší kategorie – požární útok – 1. místo
 • CTIF – 3. Místo

    Celkové umístění ve hře Plamen 2018/2019 – 5. místo.

Ad 3) Pozvánky na oslavy, výročí sboru:

 • Dne 15. 6. 2019 – Daleké Dušníky
 • Dne 15. 6. 2019 – Lhotka
 • Dne 6. 7. 2019 – Rybníky

Ad 4) Přípravka se zúčastní dne 9. 6. 2019 okresního kola v Kosově Hoře. Pan Zdeněk Žaloudek st. se zúčastní jako rozhodčí

Ad 5) Soustředění mladých hasičů v RS Brdy Věšín – informace:

 • Odjezd ve středu 26. 6. 2019 v 16.00 hod., sraz u restaurace Na Chmelnici
 • Návrat v neděli 30. 6. 2019 okolo 14.00 hodiny
 • Sbor přispěje každému účastníkovi částkou 1000,- Kč.

Ad 6) Poděkování panu Zdeňkovi Žaloudkovi za zprostředkování nákupu ponorného čerpadla v ceně 4000,- Kč.  Další poděkování patří panu ing. Josefovi Volfovi za nákup 4 ks hadic C52 PUR a 14 ks dětských přileb.

Zapsal: Josef Pecka