Zápis z výborové schůze konané v hasičské zbrojnici ve Svatém Poli, dne 4. 4. 2016.

Program schůze:

 1. Registrace SDH
 2. Prověřovací cvičení okrsku č. 29
 3. STK vozíku
 4. Kácení a stavění májového stromu
 5. Ostatní

Schůzi SDH zahájil velitel J. Pecka a to obeznámení všech přítomných s registrací našeho SDH. Veškeré potřebné dokumenty k registraci našeho sboru velitel zařídil, nám předložil a zítra, tj. 5. 4. 2016 je osobně předá na OSH Příbram.

V dalším bodě nás J. Pecka seznámil s prověřovacím cvičením okrsku č. 29, které se uskuteční v sobotu 16. 4. 2016 v Druhlicích, pravděpodobně mezi 9:00 a 11:00. Zároveň tím požádal přítomné, aby v tomto čase byli v dosahu. Poplach bude vyhlášen sirénou v požární zbrojnici. V prověřovacím cvičení půjde o dálkovou dopravu vody. Velitel J. Pecka připraví požadovanou techniku a hadice.

V minulém měsíci zajistil J. Pecka novou STK našeho vozíku, vč. zaevidování nástavby na vozík na Úseku dopravně správních agend na MÚ v Dobříši do technického průkazu.

Předposledním bodem byla každoroční májka. Tento rok zajistí strom M. Hájek, dopravu zjistí M. Farář a poté obeznámí ostatní členy. Předpokládaný termín kácení májového stromu je ve středu 27. 4. 2016, výjimečně místo pravidelného tréninku. Sraz před restaurací Na Chmelnici.

Ostatní:

 • Přítomní závodníci obdrželi nové dresy.
 • Pravidelné tréninky sportovního družstva budou každou středu od 18:00 hod. na hasičské zbrojnici.
 • Zálohy na soustředění členů SDH vybral. M. Farář. Čas odjezdu na soustředění se domluví den dopředu.
 • Velitel J. Pecka zařídil nové razítko našeho sboru, dle platných předpisů.
 • Pozvánka na soutěž v Dalekých Dušníkách, která se uskuteční 14. 5. 2016, čas zatím není znám.
 • Pozvánka na Májové slavnosti v Dobříši, kterou předal p. Oplíštil. Soutěž proběhne v neděli 22. 5. 2016.

Příští výborová schůze se bude konat v pondělí, dne 2. 5. 2016 od 1900 hod. v restauraci Na Chmelnici.

Přítomno členů: 17 – Farář D., Farář M., Farář V., Hájek M., Hanzelín P., Hanzelínová H., Hoffman M., Kozohorský P., Krása L., Landa M., Lorenc M., Mařík M., Nohejl S., Pecka J., Vaněk J., Žaloudek K., Žaloudek Z.

Omluvili se: Černý P., Müller A., Šedivý V.

Zapsala: H. Hanzelínová