Zápis z výborové schůze konané dne 4. 2. 2020

Program:

 1. Zahájení
 2. Došlá pošta
 3. Nový členové přípravky SDH
 4. Zimní soutěže + kalendář
 5. Oslava 120 let SDH-program
 6. Diskuse

Účast: 11 členů, 2 hosté

Omluveni: 7 členů

Ad 1) Zahájení 

 • Schůzi zahájil velitel Josef Pecka a přivítal přítomné

Ad 2) Došlá pošta

 • Poplatek OSA za ples 1.975,- Kč
 • Nabídka pohárů a medailí
 • Pozvánka školení rozhodčích mládeže

Ad 3) Nový členové SDH

 • Do družstva přípravky bylo přihlášeno 8 nových dětí
 • V roce 2020 bude v našem sboru působit celkem 33 dětí

Ad 4) Zimní soutěže – kalendář

 • Výsledky seriálu zimních soutěží: Dolní Hradiště 15. místo, Uněšov 22. místo
 • Kalendář soutěží na rok 2020 představil Josef Pecka. Priorita č. 1 THL – veterán.

Ad 5) Oslava 120 let SDH

 • Termín 6. 6. 2020
 • V dopoledních hodinách proběhne den otevřených dveří v požární zbrojnici
 • 13.00 hod. vítání sborů a hostů, položení věnců u památníku
 • Hudební produkce na tanečním parketu – Toulavá kapela Josefa Janouška
 • Ukázky mladých hasičů na místním hřišti
 • 17.00 hod. prezentace družstev na odpolední soutěž
 • 18.00 hod. soutěž v požárním útoku kategorie muži sport 3B, muži super sport 2B, ženy 2B a veterán 35 2B.
 • 22.30 hod. vyhlášení výsledků soutěže
 • Závěrečná party

V případě nepříznivého počasí, část akcí proběhne místním sálu KD.

Ad 6)  Diskuse:

 • Hlášení za rok 2019, registrační list MH, zpráva z valné hromady vše odevzdáno na OSH Příbram v řádném termínu
 • Členské příspěvky zaplaceny
 • Na vlastní žádost odstoupil p. Vladimír Hemr
 • Přípravy na oslavy

         Zapsal: Josef Pecka – Velitel SDH Svaté Pole