Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci „Na Chmelnici“ ve Svatém Poli dne 4. 1. 2016.

Velitel Josef Pecka zahájil schůzi a přednesl program schůze v tomto složení:

  1. Inventura majetku SDH
  2. Hlášení o činnosti SDH za rok 2015 na OSH Příbram
  3. Členové SDH
  4. Nová smlouva se sponzorem
  5. Kalendář akcí OSH Příbram
  6. Tradiční hasičský ples 2016

Prvním bodem byla na schůzi probrána zpráva o inventarizaci majetku SDH, kterou přednesl velitel Josef Pecka. Se zprávou ostatní členové souhlasili.

Velitel Josef Pecka nás informoval o zaslání žádosti o proškolení strojníků, kterého se zúčastní Petr Kozohorský ml. a Josef Pecka.

Následně nás velitel seznámil s podrobným přehledem činnosti našeho zboru za uplynulý rok – „Hlášení o činnosti SDH za rok 2015“, které připravil a zašle jej na OSH Příbram.

K dnešnímu dni má náš sbor celkem 66 členů, z toho 22 žen a 44 mužů. Členů do 17-ti let jsou tři, a to T. Pecková, D. Hanzelín a Z. Lorenc.

V měsíci lednu byla uzavřena sponzorská smlouva mezi naším SDH a firmou DOKAS Dobříš, s.r.o.

Poté nás velitel informoval o plánů akcí OSH Příbram pro rok 2016. Dne 5. 3. 2016 se bude konat školení a přeškolení rozhodčích, kterého se za náš sbor zúčastní Václav Farář.

Následovala diskuze o pravidlech Brdské ligy, kdy se hlavně probíralo téma, zda u nových dresů bude dlouhý rukáv, či krátký. Pro nízkou účast členů na této schůzi nebylo o délce rukávu rozhodnuto.

Jako poslední bod dnešní schůze byl hasičský ples. Pozvánky již byly rozneseny a toto zajistili: Z. Žaloudek, M. Farář, P. Hanzelín a M. Landa. Vstupenky připravil a plakáty rozvezl J. Pecka.
Příprava sálu na tradiční ples bude ve čtvrtek 14. 1. 2016 od 18.00 hod. H. Hanzelínová zašle všem v předstihu SMS upozornění. Po rozhodnutí našeho starosty V. Faráře se všichni členové našeho SDH zúčastní plesu ve vycházkových uniformách! Po dohodě zajistí šatnu p. Karel Pražák s manželkou.

Příští výborová schůze se bude konat v pondělí, dne 1. 2. 2016 od 1900 hod. v restauraci Na Chmelnici.

Přítomno členů: 8
Zapsala: H. Hanzelínová