Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci Na Chmelnici. Velitel Josef Pecka nás seznámil s došlou poštou a novinkami. Obecní zastupitelé schválili zásahovou jednotku na roky 20114 – 2018. Další okrsková schůze bude 20. 2. 2014 od 1900 hod. ve Svatém Poli. Dále jsme projednávali historickou knihu o sboru dobrovolných hasičů, která vyjde koncem letošního roku 2014.

Pavel Hanzelín nás seznámil s vývojem webových stránek. Také jsme projednávali slíbenou akci pro pana Jungra a tou je čištění potoka v lokalitě mlýn. Dále bychom zahájili čištění potoka v lokalitě Chmelnice.

Během měsíce března zajistí Josef Pecka opravu stříkačky PS 12.

Přítomno členů: 9

Dne: 3. 3. 2014; zapsal: Petr Kozohorský, jednatel