Zápis z výborové schůze konané dne 3. 9. 2019

Program:

 1. Zahájení
 2. Setkání s občany
 3. Zhodnocení soutěží BL, THL, MH
 4. Pozvánky na soutěže
 5. Internetové stránky SDH
 6. Finanční dar

Účast: 14 členů, 3 hosté
Omluveni: 2 členové

Ad 1)  Schůzi zahájil velitel Josef Pecka a přivítal přítomné.

Ad 2) p. Kozohorský požádal o účast členů sboru na setkání s občany  28. září 2019. Děti předvedou ukázky Hry Plamen, dospělí se zúčastní soutěže ve vaření guláše.

Ad 3) Soutěže :

 • BL – Nalžovice 3.8.  Sport –   6.místo  čas 15:40 s.                             
 • BL – Jesenice  4.8.   Sport –  10.místo čas 15:36 s.
 • BL – Sedlčany 17.8.  Veteráni 35+ 1.místo čas 15:96 s, Sport    3.místo  čas 14:35 s – nejlepší čas BL v roce 2019
 • BL – Sedlčany 18.8.  Veteráni 35+ NP, Sport – 10.místo čas 14:57 s

Zhodnocení Táborské ligy:

 • Chotěmice  17.8.  Veteráni 35+   4.místo čas 31:44 s
 • Pohárová soutěž Lom u Tábora: Veteráni 35+  3 místo čas 19:05 s, Svaté Pole B – 2.místo čas 16:23 s,  Svaté Pole A – 4.místo  čas 17:30 s

Mladí hasiči:

 • Počepice – Pohár SDH Počepice 1. místo   
 • 15.9. Přípravka – krajské setkání přípravek – Mělník

Ad 4) Pozvánky na soutěže:

 • 14.9. muži nad 35 let Bezděkov p. Třemšínem OSH Příbram
 • 21.9. Chrášťany u Rakovníka – pohárová soutěž

Ad 5) Internetové stránky SDH začal opět spravovat p. Hanzelín, ve spolupráci s firmou PS  2000 z Dobříše zastoupenou p. Petrákem. Navrhl postup při řešení problematických částí. Za tuto práci moc děkujeme!                                        

Ad 6) Finanční dar jsme obdrželi od p. Václava Sklenáře – stavební práce. Děkujeme.

Zapsal: Josef Pecka – Velitel SDH Svaté Pole