Zápis z výborové schůze konané v hasičské zbrojnici ve Svatém Poli, dne 3. 9. 2018.

Starosta sboru Václav Farář zahájil schůzi v 19 hod. a přivítal přítomné členy SDH.

Program schůze:

 1. J. Lorencová: 18.8. soutěž ve Staré Huti děti – 2. a 3. místo. Následně děti odjely do Záborné Lhoty a za předvedený útok obdržely upomínkové předměty.
 2. Dne 1.9.2018 dětská soutěž v Nečíni – mladší děti 2. místo a starší děti 6. místo.
 3. SDH Svaté Pole ( děti ) obdržely dotaci 5.440,- MŠMT. Za účast v soutěži „ plamen“ 4.718,-.
 4. V průběhu podzimu 2018 začne SDH Svaté Pole ve spolupráci s OÚ Svaté Pole realizovat stavbu přístřešku u hasičské zbrojnice.
 5. J. Lorencová doplnila informaci o přijetí dvou nových dětí do SDH Svaté Pole.
 6. J. Pecka navrhl postup prodeje nebo likvidace vozu AVIA. Zajistí Petr Kozohorský vložením inzerce na internetové stránky.
 7. J. Pecka navrhl program „setkání občanů“, který se uskuteční 28.9.2018 v obci Svaté Pole. 13h dětský program, 14h žehnání novému hasičskému vozu, 15h volná zábava k tanci a poslechu zahraje Taurus band.
 8. SDH Svaté Pole se zúčastní hasičské soutěže s historickou technikou v Drevníkách dne 22.9.2018.
 9. Dne 5.8.2018 „ Brdská Liga“ Rožmitál pod Třemšínem 17. místo z 28 mužských družstev.
 10. Dne 4.8.2018 „ Táborská Liga“ 3 místo – soutěž nad 35 let.
 11. Dne 18.8.2018 „ Táborská Liga“ místo 1.  soutěž nad 35 let.
 12. Dne 18.8. 2018 soutěž Mokřice 5. místo.
 13. Dne 25.8. 2018 „ Táborská Liga“ N.
 14. Dne 1.9.2018 „Brdská Liga“ 11. místo (čas 15,92 s).
 15. J. Pecka navrhl postup vyznamenávaní aktivních členů SDH Svaté Pole.
 16. J. Pecka navrhl postup a organizaci oslav 120. výročí založení SDH Svaté Pole.

Příští výborová schůze se bude konat v pondělí, dne 1. 10. 2018 od 1900 hod. v restauraci Na Chmelnici.

Přítomno členů: 10

Omluvili se: 3

Zapsal: P. Kozohorský