Zápis z výborové schůze konané dne 3. 3. 2020

Program:

 • Zahájení
 • Soutěž -přípravka
 • Zásahy vichřice
 • Sponzorský dar
 • Školení rozhodčích a vedoucích mládeže
 • Brigády
 • Oslava 120 let SDH – program
 • Diskuse

Účast: 13 členů 2 hosté

Omluveni: 3 členové

Ad 1) Zahájení 

 • Schůzi zahájil velitel Josef Pecka a přivítal přítomné.

Ad 2) Soutěž – přípravka

 • Vedoucí mládeže Jiřina Lorencová přednesla informaci o zimní soutěži přípravek, která se konala 16. 2. 2020 v Podlesí. Za náš sbor se zúčastnily dvě družstva dětí. Na jejich první soutěži se jim velice dařilo a obsadili  5. a 6. místo.
 • 21. 3. nebo 22. 3. se zúčastníme ZPV ve Skalici
 • 28. 3. 2020 Plamen – ZPV  Vysoký Chlumec
 • 5. 4. 2020 Přípravka – Podlesí ZPV

Ad 3) Vichřice v obci

 • Informace o vichřici v obci přednesl velitel Josef Pecka, podrobný článek a fotografie na stránkách SDH Svaté Pole

Ad 4) Sponzorský dar

 • Stejně jako v loňském roce náš sbor podpořily firmy Stas Dobříš – stavební práce a p. Josef Říčař – pokrývač klempíř. Za jejich finanční dar velice děkujeme.

Ad 5) Školení

 • Školení rozhodčích mládeže se zúčastnil Martin Lorenc
 • Školení vedoucích mládeže se zúčastnila Jiřina Lorencová
 • Dne 7. 3. 2020 proběhne v Nečíni volba OORM

Ad 6) Brigády

 • Poděkování všem členům, kteří se podíleli na částečné opravě požární nádrže – 9 členů
 • V domě č. p. 27 byly pokáceny 3 vzrostlé smrky na žádost majitele – 4 členové
 • Oprava vjezdových vrat ve zbrojnici – 4 členové
 • Na 7. 3. 2020 v 8.30 hodin je svolána brigáda na úklid hřiště a okolí

Ad 7) 120 let SDH

 • Program upraven do dvou dnů  5. – 6. 6. 2020
 • Byla schválena pozvánka – tisk zajistí J. Pecka
 • Domluveny podrobnosti ohledně soutěže

Ad 8)  Diskuse:

 • Oprava tanečního parketu
 • Soutěže mladých hasičů – termíny
 • Soutěž mužů  Zdešov 11. 4. 2020
 • Přípravy na oslavy

   Zapsal: Josef Pecka – Velitel SDH Svaté Pole