Zápis z výborové schůze konané v hasičské zbrojnici ve Svatém Poli, dne 3. 12. 2018.

Velitel sboru Josef Pecka zahájil schůzi v 19 hod a přivítal přítomné členy SDH.

Program schůze:

 1. J. Pecka zařídil nové členské průkazy. Navrhl postup, kde budou průkazy uschovány. Dále přednesl finanční zprávu za listopad 2018.
 2. J. Pecka přednesl žádost o finanční podporu od OÚ Svaté Pole.
 3. J. Pecka přednesl žádost B. Šedivé o přestup z SDH Višňová do SDH Svaté Pole. Všichni členové jsou pro přestup od 1. 1. 2019.
 4. Dne 17. 11. 2018 zimní soutěž- pořadatelé SDH Svaté Pole. Celkem se zúčastnilo 16 družstev z toho 3 družstva SDH Svaté Pole. 1.místo starší SDH Svaté Pole a mladší 2. a 4. místo.
 5. Dme 24. 11. 2018, 2. část hry Plamen. Mladší družstvo SDH Svaté Pole se umístilo na 3. místě, starší na 7. místě. /19 družstev bylo starších, 21 mladších/.
 6. Členové SDH Svaté Pole se zúčastnili valné hromady SDH Budínek. J. Pecka předal vyznamenání za OSH. Zprávu přednesl V. Farář.
 7. Dne 7. 12.2018 se bude konat výroční valná hromada. J. Pecka a J. Lorencová navrhli program valné hromady. Schůze bude od 19 hod. V sále místní restaurace.
 8. M. Farář, připraví vstupenky na ples 2019. M. Kurcová nabídla vylepení plakátu na Dobříši. Výlep ostatních plakátů zařídí ostatní členové SDH Svaté Pole.
 9. M. Farář poděkuje P. Hanzelínovi za grafický návrh plakátu a navrhl, jako poděkování 4 vstupy na ples 2019. Členové SDH souhlasili.
 10. Hlavní pořadatel plesu 2019 je Petr Kozohorský a Josef Volf. OSA zařídí P. Kozohorský. Ostatní členové SDH se poptají po sponzorských darech.
 11. Dne 24. 11. 2018 proběhla brigáda na hasičárně-pokládka zámkové dlažby. Přítomno 8 členů.
 12. M. Farář navrhl zakoupit zimní pneumatiky na hasičský vůz z. Ford. Členové SDH souhlasí.

Příští výborová schůze se bude konat v pondělí, dne 2. 1. 2019 od 1900 hod. v restauraci Na Chmelnici.

Přítomno členů: 12

Omluvili se: 1

Zapsal: P. Kozohorský