Program:

  1. zahájení
  2. zhodnocení soutěží
  3. úklid zbrojnice a okolí
  4. příprava plesu
  5. ostatní

 

Schůzi zahájil velitel J.Pecka, přivítal přítomné a seznámil s programem.

Poděkoval všem za účast v soutěži mužů nad 35 let, kde jsme obsadili 5. místo. Zároveň připomněl úspěšnou soutěž družstva dětí v Sedlčanech, které obsadilo v obou disciplínách 9. místo.

Brigáda na úklid zbrojnice a okolí proběhne v sobotu 8. 10. 2016 v 9.00hod.

Pozvánky, vstupenky a plakáty na tradiční ples, který se koná  7.1.2017 zajistí p.P.Kozohorský ml.

Školení vedoucích mládeže se zúčastní ve dnech 22.- 23.10.  2016  J.Lorencová  a  J.Pecka.

Poděkování za účast a  pomoc při vysvěcení stříkačky a následném dětském odpoledni patří všem zúčastněným členům SDH.

 

Přítomno 11členů.    Omluveni: M.Mařík, M.Landa, D.Farář

Zapsal: P. Kozohorský