Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci „Na Chmelnici“ ve Svatém Poli dne 30. 11. 2015.

Velitel Josef Pecka zahájil schůzi a přednesl program schůze v tomto složení:

  • Valná hromada SDH 2015
  • Příprava tradičního hasičského plesu pro rok 2016
  • Pořízení stanu (altánu) pro účast na sportovních kláních
  • Výroba plachty se sponzory

Velitel Josef Pecka nás informoval, že pozvánky na valnou hromadu byly rozneseny do poštovních schránek všem obyvatelům obce Svaté Pole a Budínek. Občerstvení je zajištěno po dohodě s paní Švagrovou. Opakovaná projekce filmu ze 115. výročí založení našeho SDH bude pravděpodobně ve velkém sále místní restaurace. Toto ještě zajistí velitel J. Pecka po dohodě s panem Švagrem. Projektor na toto promítání opět zapůjčí firma Dokas, s.r.o.
Členové SDH se této valné hromady zúčastní ve vycházkových uniformách!

P. Hanzelín předložil výboru novou grafickou úpravu plakátu, pozvánky a vstupenky na tradiční ples SDH. Tyto výbor jednohlasně odsouhlasil a do 3. 12. 2015 je P. Hanzelín zadá do tisku. Vytištěné podklady vyzvedne P. Kozohorský po dohodě s tiskárnou.
Zdeněk Žaloudek st. seznámil přítomné o zařízení autorských práv na pořádání plesu SDH.
Členové výboru se dohodli, že vstupenky na tradiční hasičský ples se budou prodávat po ukončení valné hromady, která se bude konat v pátek 11. 12. 2015. Zároveň se pozvánky na ples umístí na naše webové stránky a stránky FB a to dne 12. 12. 2015, toto zajistí P. Hanzelín. Pozvánky, které se budou osobně roznášet obyvatelům v neděli 3. 1. 2016 roznese Z. Žaloudek st., P. Hanzelín, M. Lorenc a M. Landa.

Velitel J. Pecka přednesl návrh na zakoupení nového stanu, který je potřebný na sportovní činnost – účast na závodech. Výbor odsouhlasil rozměr stanu 4,5 m x 3 m, barva modrá.

Dále velitel navrhl výrobu plachty s prezentací našich sponzorů při závodech. Odsouhlasena byla velikost plachty 30 cm výška a 3m délka. Barva plachty bude bílá. Pavel Hanzelín vytvoří grafický návrh a poté jej předá k tisku.

Velitel nás informoval o úspěšném složení zkoušek rozhodčího. Dále nás informoval o Okrskové schůzi, která se bude konat ve Lhotce a to dne 6. 2. 2016. Za náš sbor se této schůze zúčastní starosta V. Farář.

Dříví, které bylo umístěno na hasičské zbrojnici, se prodalo panu Uhlířovi, za nejvyšší nabídnutou cenu a to 2.300 Kč.

Příští výborová schůze se bude konat v pondělí, dne 4. 1. 2016 od 1900 hod. v restauraci Na Chmelnici.

Přítomno členů: 10
Dne: 30. 11. 2015; zapsala: H. Hanzelínová