Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci „Na Chmelnici“ ve Svatém Poli dne 29. 2. 2016.

Program schůze:

  1. Záběh závodní stříkačky
  2. Kalendář požárního sportu pro rok 2016
  3. Soustředění našeho SDH
  4. Dokoupení hadic pro závody
  5. Nové závodní dresy

Schůze byla zahájena velitelem J. Peckou netradičně při svíčkách, jelikož vlivem sněhové kalamity byl dlouhodobý výpadek elektrického proudu, ale to nám nebránilo, abychom se sešli a probrali vše důležité.

Jako první bod velitel J. Pecka zmínil brigádu v Anglickém parku v Dobříši pro našeho sponzora firmu ABIES, která se uskutečnila v sobotu 13. 2. 2016. Všem zúčastněným velice poděkoval a sdělil nám, že za tuto brigádu si náš sbor vydělal 5.000,- Kč.

Nová závodní stříkačka byla přivezena v pátek 12. 2. 2016 a následující den po brigádě proběhl její záběh za účasti pana Lundáka. Další záběh závodní stříkačky proběhne tuto sobotu 5. 3. 2016 od 13.00 hod. na hasičské zbrojnici. Vozíček k této stříkačce velitel J. Pecka dodělal.

Jako další bod byl velitelem J. Peckou přednesen „Kalendář požárního sportu pro rok 2016“. Každý ze zúčastněných tento kalendář obdržel v tištěné podobě. Kdo se schůze nezúčastnil, je možno si po dohodě tento kalendář závodů vyzvednout u velitele.

Velitelem J. Peckou byl přednesen návrh na výjezdní soustředění našeho sboru, které se uskuteční o víkendu od pátku 22. 4. 2016 do neděle 24. 4. 2016. Po dohodě bude místo soustředění upřesněno a včas všem oznámeno.

Dalším bodem byl přednesen návrh na zakoupení nových hadic pro závodní činnost, které jsou nezbytné už z důvodů, že nemáme žádnou náhradní. Jednohlasně členové odsouhlasili nákup 1 ks hadice „B“ zesílené a 2 ks hadice „C“ odlehčené.

Posledním bodem schůze byly naše nové závodní dresy. Skoro všichni členové – závodníci nahlásili požadovanou velikost dresu. P. Hanzelín znovu předložil grafický návrh – potisky těchto dresů a následovalo hlasování. Pro bylo 8 členů, jeden proti a jeden se zdržel hlasování. Dresy tedy budou potištěny tak, že vepředu bude na hrudníku (u srdce) erb naší obce a na zádech bude nápis SDH Svaté Pole.

Ostatní:

  • Tuto sobotu se na hasičárně dořeší plachta se sponzory
  • Školení velitelů okrsků proběhne 13. 3. 2016 od 8.30 hod. v Březových Horách, za naše SDH se zúčastní V. Farář
  • Během měsíce března zajistí velitel J. Pecka STK na vozík

Příští výborová schůze se bude konat v pondělí, dne 4. 4. 2016 od 1900 hod. v restauraci Na Chmelnici.

Přítomno členů: 10
(Farář M., Farář V., Hanzelín P., Hanzelínová H., Hoffman M., Lorenc M., Matys M., Pecka J., Žaloudek K., Žaloudek Z.)
Omluvili se:  Černý P., Kozohorský P., Landa M., Mařík M., Vaněk J.

Zapsala: H. Hanzelínová