Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci „Na Chmelnici“ ve Svatém Poli dne 2. 11. 2015.

Velitel Josef Pecka zahájil schůzi a přednesl program schůze v tomto složení:

  • Brigáda pro našeho sponzora firmu ABIES
  • Výroční schůze 2015
  • Členské příspěvky pro rok 2016
  • Tradiční hasičský ples 2016

Velitel Josef Pecka nás informoval o připravované brigádě pro našeho sponzora firmu ABIES. Brigáda se uskuteční tuto sobotu 7. 11. 2015. Sraz na hasičárně v 7.30 hod. (pokud bude příznivé počasí). Účast přislíbilo 5 členů.

Výroční schůze SDH se bude konat v pátek, dne 11. 12. 2015 od 19.00 hod. v salonku místní restaurace. Členové výboru si na tuto výroční schůzi připraví závěrečné zprávy. Na žádost našich spoluobčanů bude na této schůzi promítán film z oslav 115. výročí založení sboru. Promítání vč. techniky zajistí Pavel Hanzelín, ozvučení Pavel Černý.

Členské příspěvky pro rok 2016 se budou vybírat během měsíce ledna, nejpozději však do 31. 1. 2016. Výše příspěvků zůstává stejná, tzn. 100,- Kč za dospělého člena, děti do 15-ti let 50,- Kč.

Jako další bod následoval tradiční hasičský ples, který se bude konat v pátek 15. 1. 2016. Hlavním pořadatel byl ustanoven P. Kozohorský, dále pak M. Landa a M. Lorenc. Lístky do tomboly zajistí J. Pecka. Výrobu a tisk plakátů, pozvánek a vstupenek zajistí P. Hanzelín.

Josef Pecka nás informoval, že se dne 19. 11. 2015 zúčastní školení rozhodčích. Poté místostarosta obce P. Kozohorský informoval o rozsvícení vánočního stromu, které proběhne v sobotu 28. 11. 2015 a zároveň poprosil přítomné o pomoc při této akci. Sraz bude v 15 hod. před místní restaurací.
Na dříví, které se nachází na hasičárně, se přihlásili dva zájemci. Jednohlasně byl odsouhlasen prodej vyšší nabídce a to 300 Kč/m3 panu Uhlířovi.

Jako další bod schůze byly naše Facebookové stránky. Doposud tyto stránky měly 5 administrátorů. Výbor SDH jednohlasně odsouhlasil, že Facebookové stránky budou mít pouze dva administrátory. Hlavním administrátorem byl ustanoven Pavel Hanzelín, jeho zástupce Jan Vaněk. Zároveň pan Vaněk v co nejbližším termínu odstraní zbývající adminmistrátory.

Na konec schůze nás P. Hanzelín informoval o novinkách na našich webových stránkách, kde byly vytvořené nové sekce Výbor, Závodníci a Zásahová jednotka. Zároveň poprosil ostatní členy o zaslání doplňujících informacích na e-mail.

Příští výborová schůze se bude konat v pondělí, dne 30. 11. 2015 od 1900 hod. v místní restauraci Na Chmelnici.

Přítomno členů: 12
Zapsala: H. Hanzelínová